Jeżeli język nie jest poprawny,
Mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,
Jeżeli mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,
Nie będzie zrobione to, co ma być zrobione,
A wtedy moralność i wszystkie sztuki ulegną zepsuciu
I sprawiedliwość zejdzie na manowce
I wszyscy popadną w stan bezładnego pomieszania.

Konfucjusz
_____________________

27 października 2010

10 Mechanika relacyjna*

czas i miejsce akcji: szkoła średnia, lekcja fizyki.
uczestnicy: nauczyciel, klasa, M. S.

Nauczyciel tłumaczy uczniom III prawa Keplera**. Aby dobrze pojęli tę naukę, musi przypomnieć również na czym polega prawo grawitacji według Newtona***. Podaje z głowy dosyć zawiłą i obrazową definicję:
- Siła grawitacji działająca między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu masy tych ciał, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między środkami mas tych ciał.

Definicja budzi oczywiste skojarzenia, więc klasa zaczyna chichotać. Nauczyciel spogląda błagalnym wzrokiem:
- Jeżeli tego nie rozumiecie, to zapiszemy w postaci wzoru****.

Zapisuje i przystępuje do tłumaczenia:
- Aby dobrze zapamiętać to, co jest w mianowniku, należy pamiętać o tym, że z tego wzoru wynika, iż związki na odległość się nie sprawdzają. Tylko, że teraz nie pasuje do tego to, co jest w liczniku, z którego wynika, że masa ciał oddziałuje na masę ciał...

Mimo wszystko z podanego wywodu klasa wyciągnęła wniosek prawidłowy: związki na odległość się nie sprawdzają, a ciała przyciągają. Co wykazał wzór matematyczny.

(przysłała M. S.)


ps. No tak. Wszystko jasne. Wszystko się komplikuje, kiedy w relacje zaplącze się przyciąganie ciał.

* w odróżnieniu od mechaniki relatywistycznej, a już tym bardziej klasycznej i kwantowej
więcej o mechanice kwantowej: Podatnik a mechanika kwantowa

** Prawa Keplera: trzy prawa astronomiczne opisujące ruch planet wokół Słońca odkryte przez Jana Keplera.
więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Keplera
http://www.iwiedza.net/wiedza/130.html

*** Prawo powszechnego ciążenia: w 1687 roku Izaak Newton wydał dzieło, w którym przedstawił spójną teorię grawitacji opisującą zarówno spadanie obiektów na ziemi, jak i ruch ciał niebieskich. Oparł się na zaproponowanych przez siebie zasadach dynamiki oraz prawach Keplera. Prawo powszechnego ciążenia głosi, że między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej ich środki mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości.

**** Matematycznie związek ten wyraża się wzorem:


gdzie:
G – stała grawitacji,
m1 - masa pierwszego ciała
m2 – masa drugiego ciała,
x – wektor łączący środki mas obu ciał
r - długość tego wektora

więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grawitacja
Będzie miło, jeśli podpiszesz się pod swoim komentarzem. Różne opcje podpisu wybierzesz z rozwijanej listy pod oknem, gdzie wpisujesz komentarz. Wystarczy imię lub nick w polu NAZWA.

10 komentarzy:

 1. Wszystko jest matematyką...

  OdpowiedzUsuń
 2. wszystko zrozumiałe!!!;)))

  OdpowiedzUsuń
 3. Niby takie skomplikowane,a pojęli w mig! :)

  OdpowiedzUsuń
 4. ad Iwona) bo prawidła mechaniki "relacyjnej" (interpersonalnej) poznaje się dużo wcześniej niż wzory jakiejkolwiek innej mechaniki ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Tak...nawet matematyka bywa życiowa:)

  OdpowiedzUsuń
 6. Rozumiem, że jest to sposób na wprowadzenie tylnymi drzwiami lekcji "wychowania do życia w rodzinie" czy jak ten przedmiot miał się zwać:) Sprytne, już nawet na lekcji fizyki mówią o tych bezeceństwach;)

  OdpowiedzUsuń
 7. Dobre, dobre. No i tak to wychodzi, jak się do tego zabierają nauczyciele fizyki, rosyjskiego czy katecheci... :)

  OdpowiedzUsuń
 8. nie mam głowy do przedmiotów ścisłych,ale tego wzoru na pewno nie zapomnę :)

  OdpowiedzUsuń
 9. ad Anonimowy) ze względu na jakie wspomnienie? ;)

  OdpowiedzUsuń

Będzie miło, jeśli podpiszesz się pod swoim komentarzem.
Różne opcje podpisu wybierzesz z rozwijanej listy pod oknem, gdzie wpisujesz komentarz.
Wystarczy imię lub nick w polu NAZWA.