art. 196 KK

Artykuł 196 Kodeksu Karnego:
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ostrzeżenie:
Scenki z działu art. 196 KK mogą obrażać uczucia religijne. Zakładając, że posiadasz umiejętność dokonania autodiagnozy, podstawowy poziom samoświadomości i zdolność do podejmowania samodzielnych wyborów, pozostawiam Ci decyzję, czy masz ochotę je przeczytać. Nie musisz tego robić. Jeśli jednak się zdecydujesz, pamiętaj, że sam dokonałeś wyboru i weź za niego odpowiedzialność.

Wyboru dokonasz, klikając jeden z poniższych przycisków.
Przeczytaj ze zrozumieniem ich treść i wybierz ten, który najlepiej opisuje twoje nastawienie:


Mam uczucia religijne i nie zgadzam się na ich obrażanie (klik ->)

Mam uczucia religijne i zgadzam się na ich obrażanie 
(klik ->)